Filters & Sorting
Photo by Janko Ferlič on Unsplash

Voor een baby naar België?

Jaarlijks zoeken enkele duizenden stellen met een kinderwens hun heil in het buitenland, vaak in België. Waarom is dat? Het antwoord is niet zwart-wit. Er blijkt een sterk medisch cultuurverschil te bestaan, een verschil in hoe de twee landen omgaan met wetenschappelijk bewijs en richtlijnen, in manieren van financiering en de rol van zorgverzekeraars. Wat zijn de ervaringen van de patiënten en van de behandelende artsen aan weerskanten van de grens? Kan het lonen om daar verder te gaan als het hier vastloopt?

Subscribe to get sent a digest of new articles by Zvezdana Vukojević

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.